A jelen Adatvédelmi Tájékoztató („Tájékoztató”) hatálya a Weboldalt látogató Felhasználókra terjed ki.

Adatkezelés jogszabályi háttere

Felhasználó személyes adatait a mindenkor alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel („Irányadó Jogszabályok”) összhangban kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

a) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”);
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó;
c) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”), amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó.

A jelen Tájékoztatóban külön meg nem határozott fogalmak a fenti jogszabályokban, különösen a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.

Adatkezelő, Érintett

Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatkezelő vállalkozás adatai

Hűtőépítő Kft., Magyarország, Heves megye, 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 9.

Adatkezelő elérhetősége

info@hutoepito.hu

Érintettek

A Honlapot regisztráció nélkül böngésző látogatók. A jelen Tájékoztató az Adatkezelő által végzett, az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai igénybe vételével, az igénybe vétel elősegítésével az Érintettek önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésre vonatkozik. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa.

Az adatkezelés célja

Weblap működtetése, az azon található információk elérhetővé tétele, weboldal-analitika, a felhasználói élmény fokozása, a Weblap karbantartása, fejlesztése.

Személyes adatok köre

Cookie-k és a hozzájuk tartozó IP cím, a hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés, az operációs rendszer típusa, a böngésző típusa, és a Weblapon végzett aktivitásra vonatkozó adatok aggregált és/vagy anonimizált formában kerülnek tárolásra cookie-k (sütik) vagy hasonló technológiák segítségével, maximálisan két évig terjedő időtartamig.

Tárhely szolgáltató

Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarorszég, 2225 Üllő, Gyár utca 8.

Látogatottsági adatok feldolgozást végző szolgáltató

Weblap látogatottsági adatainak feldolgozására jórészt aggregált és anonimizált formában kerül sor, amelyhez a Google Analytics szolgáltatásokat vesszük igénybe. A Google Analytics szolgáltatója a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a látogatottsági adatok feldolgozására az USÁ-ban található szervereken kerül sor. A Google részese az EU-US Privacy Shieldnek, amely az EU Bizottságának határozata alapján arra szolgál, hogy biztosítsa a megfelelő szintű védelmet az USÁ-ban kezelt (feldolgozott) adatokra.

Sütik

A cookiek (azaz sütik) a Weboldal azon funkciói, amelyeket a Felhasználó számára a legelső látogatáskor küld a Weboldal webszervere, azzal a céllal, hogy adatokat rögzítsenek a felhasználói szokásokról és az adott eszköz (pc, tablet, telefon) internetes beállításairól. Elfogadásuk veszélytelen, sőt ajánlott, hiszen megkönnyítik és személyre szabják a böngészést. A cookiek nem konkrét felhasználói adatokat, hanem statisztikai alapot szolgáltatnak melyek által könnyebb meghatározni a helyes fejlesztési irányt, hogy a Weboldal felépítése és működése zavartalan, felhasználó barát legyen.

Milyen cookie-kat használ a hungarianindustries.com?

Cookie típusa                 Célja                                                       Adattárolós időtartama

Google Analytics           látogatottság mérése                                1 év