Hűtőraktárak és hűtőtárolók hűtőteljesítményének előzetes kalkulációjához szükség van néhány adatra, ami alapján az optimálisan szükséges hűtőteljesítmény számítható. Ezen adatok hiányában könnyen eshet a kivitelező, vagy a megrendelő olyan hibába, hogy a kalkulált teljesítmény alulméretezett lesz, vagy ellenkezőleg: túlzott többletteljesítmény esetén az energiafogyasztás az egekbe szökik.

condenser

A teljesítmény számításához az egyik legfontosabb bemeneti paraméter a tervezett hűtőtér pontos mérete. Az alapterület mellett a magasság is fontos paramétere a hűtendő térfogat számításához. Amennyiben a szükséges tér méretezése még nem végleges, úgy nem szabad a hűtésteljesítmény kalkulációt fixálni. 
A tároláshoz szükséges hőfokot a megrendelő kívánalmai mellett a hatósági és árukezelési előírások is rögzítik. Ezeket a hőfok igényeket minden esetben figyelembe kell venni és a betárolt árut folyamatosan és kiegyenlítetten a tárolandó hőfokon kell tartani. Másik fontos paraméter a szigetelés tulajdonsága. Az oldalfalak és a mennyezet szigetelő elemei optimális esetben PUR panelekkel készülnek, amely napjaink egyik modern szigetelő anyaga. A padozat szigetelés meglétét a teljesítmény kalkulálásakor figyelembe kell venni. Amennyiben nincs padozatszigetelés, úgy az ott jelentkező hőveszteségek többlet energia fogyasztással járnak, és egyben nagyobb hűtésteljesítményt kell számolni a folyamatosan fennálló hőveszteség miatt.
A betárolást és árukezelést érintő fogalmak alatt vizsgálni kell az áruféleséget, a folyamatosan tárolandó anyagmennyiséget, a napi áruforgást, a beérkező áru hőmérsékletét, a lehűtési maghőmérsékletet, az egységrakomány és egységcsomagolás képzést, valamint a tárolás és csomagolás módját. Ezen tényezők a szükséges hűtésteljesítményt nagy mértékben befolyásolják. Szintén vizsgálni kell a hűtőházi nyílászárók, ajtók, gyorskapuk, rakodó rámpák típusát, hőszigetelő és hőtartó képességét, valamint azok várható nyitási sűrűségét és az optimális nyitási időtartamot. Sűrű áruforgás – és az azzal járó elkerülhetetlen ajtónyitások – a hűtési teljesítmény szükségszerű korrekcióját vonják maguk után.
Amennyiben lehűtési folyamatra is szükség van (azaz az áru nem a megfelelő hőfokra hűtve érkezik), akkor a szükséges többlet teljesítményt biztosítani kell. Ennek méretezésével számolni kell a gépészeti berendezések, gépészeti konzolok és tartók tervezése során. Várhatóan a lehűtési többletkapacitással rendelkező hűtőberendezések energiafogyasztása magasabb lesz, mint a hőntartásra szolgáló hagyományos berendezéseké.

A lehűtéshez szükséges adatokat részletesen tárgyaltuk: ITT
Végül, de nem utolsó sorban a hűtőgépészet telepítési helyét is optimálisan kell meghatározni.