rampa

Szigetelt panelpadozattal rendelkező hűtőkamrák esetén javasolt a kamrák padlószínjét síkba süllyeszteni. Így elkerülhetőek a kiemelkedő küszöb kialakításából adódó nehézségek és veszélyforrások, valamint nem szükséges a hűtőkamra elé felhajtó rámpát kialakítani.


A fogadó kirekesztés mérete a hűtőkamra alapterületével egyezzen meg, azonban oldalirányban javasolt 2-3 centiméterrel nagyobb teknőt hagyni, amely hézagokat a telepítéskor javasolt extrudált polisztirol habbal kitölteni.

A teknő mélysége a padozatszigetelés vastagságával egyezzen meg, így végül a kamra padozatának járófelülete pontosan egy síkba kerül a kültér járófelületével. Mélyhűtő kamrák esetén erősen javasolt a kirekesztés alá 10W/m fűtőkábelt lefektetni.

Padlószigetelések esetén használatos eljárás még a szigetelés alatti átszellőző rendszerek kialakítása, így szintén csökkenthetőek a padlózat túlzott áthűlésének, lencsejég kialakulásának veszélyei.

Amennyiben nincs lehetőség utólagos süllyesztett padlószigetelés kialakítására (pl. födémszerkezet rétegrendje nem engedi), úgy a hűtőkamra küszöbös kivitelben kerülhet telepítésre. Ilyen esetben, ha kézikocsival, békával, regállal akarunk betárolni, akkor utólagos rámpát kell kialakítani, amely készülhet betonból, vagy mozgatható acélszerkezet kivitelben.