Kertészeti üzemek hűtőkapacitásának korszerűsítése
VP2-4.1.3-20

A Magyar Kormány az EU-val kötött Partnerségi Megállapodásának egyik állomásaként pályázati felhívást tett közzé mezőgazdaságunk kertészeti ágának fejlesztésére. A felhívás segítséget nyújt az ágazat termelői számára a kertészeti üzemek korszerűsítésében, a gazdaságok energiahatákonyságának, tároló és ipari hűtő kapacitásának növelésében, hatékonyabbá téve a jelenlegi rendelkezésükre álló lehetőségeket és egyúttal csökkentve ezzel a környezetterhelést is.

Minden, amit a pályázatról tudni kell

A benyújtandó kérelmek leadására két szakaszban, 2020.október 19 és 2021. február 19. között van lehetőség a következő szakaszbontásban.

1. 2020. október 19. – 2020. november 20. között 

2. 2021. január 18. – 2021. február 19.között

Szakaszonként, a pályázati kérelem benyújtása után is van lehetőség módosításra, az adott időintervallum megjelölt utolsó határnapjáig bezárólag, mely dátumok után kerülnek végleges elbírálásra is a beadott projektek.

Támogatási kérelem leadására kizárólag a  pályázatban megadottak szerint, elektronikus úton van lehetőség, ideértve a csatolandó dokumentumokat is.

A rendelkezésre álló teljes pályázati forrás 30 milliárd Ft, melyet 3 fő irányvonalon osztottak szét. 21 milliárd Ft-ot szánva a mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére, 6 milliárd Ft keretösszeggel támogatva az ágazati foglalkoztatottság növelést és 3 milliárd Ft-ot elkülönítve az energiahatékonyság növelésére.

A vissza nem térítendő támogatás pályázatonkénti maximális összege 2 milliárd Ft. A támogatás mértéke a közép-magyarországi régióban maximum 40%-a, az egyéb magyarországi régiókban pedig 50%-a az összes elszámolható költségnek. A kollektív projektek és a fiatal mezőgazdasági termelők kiemelten, 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak az egyéni projektekkel szemben.

A pályzóknak rendelkezni kell önerővel, ami fedezi minimum az általuk tervezett projekt teljes költségének a támogatási összegen felüli részét. Ennek meglétéről a pályázat során nyilatkozni kell és hivatalos bizonylatokkal szükséges igazolni.

Előlegként, pedig a megítélt beruházási támogatási összeg 50%-a a maximálisan felvehető összeg.

Célterületek a pályázati felhívásban

 • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése
 • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése

Esetünkben a hűtőházak, hűtőtárolók létesítésére szeretnénk bővebben kitérni.

Támogatott tevékenységek a hűtőházakra, hűtőkamrákra vonatkozóan

3 féle tevékenységet emel ki a pályázat erre vonatkozóan, hogy mire tudjuk a támogatást megigényelni. Az újonnan épülő hűtött terek létesítését, a meglévő hűtött terek bővítését és végül, szintén a már meglévők technológiai fejlesztését.

Teljesítendő műszaki feltételek

1. Normál hőmérsékletű (0/+7Cº) hűtőkamrák létesítése, hűtő konténerek beszerzése 99 m 3 hűtött légtérig

 • 1. A minimum hűtött légtér 13 m2
 • 2. A szendvicspanel minimum vastagsága 80 mm
 • 3. Teljes hűtőgépészeti rendszert
 • 4. LED világítás
 • 5. ÉMI szakvizsgával és minősítéssel rendelkező beépített ajtók

2. Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók létesítése és meglévő hűtőházak hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók bővítése

 • 1. Könnyűszerkezetes konstrukció
 • 2. Az építésre és hőszigetelésre vonatkozó hazai és EU-s előírások betartása
 • 3. Tartalmazhatják az építmény funkciójának ellátásához szükséges összes épületgépészeti, technológiai és biztonságtechnikai berendezést, a hűtési technológia és annak működését szolgáló elemeket, az alapvető épületgépészeti elemeket
 • 4. Több különböző hűtőtechnológia is alkalmazható a hűtőházon belül
 • 5. A projekt egybefüggő vagy különálló egységekben valósítható meg

3. Hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók technológiai korszerűsítése

 • 1. A hűtési technológia komplett vagy elemek cseréje
 • 2. Régi technológia elemek bontása
 • 3. Új elemek beépítése, beszabályozása az épületszerkezetek megtartásával
 • 4. Több különböző hűtőtechnológia is alkalmazható a hűtőházon belül

4. Új építésű, áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek létesítése együttesen. A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a működéshez szükséges, nem az előállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket.

 • 1. Könnyűszerkezetes konstrukció
 • 2. Az építésre és hőszigetelésre vonatkozó hazai és EU-s előírások betartása
 • 3. Tartalmazni kell a hőmérséklet szabályozását

Költségek vizsgálata – mi elszámolható és mi nem az?

 A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell a teljes projekt összköltségét. Elszámolható költségnek tekinthető a teljes építési költség, a kötelezően beépített technológiák és ezek beépítési költségei. Nem számolható el viszont a működési és bérköltség, a tenyészállatok és forgóeszköz vásárlás sem. A saját teljesítés közben és a pályázat beadását megelőzően felmerült költségek sem tartoznak ide.(Kivétel: A 2014. január 1-nél nem régebben felmerült, az 5.5. pont b) pontban felsorolt általános költségek elszámolhatók.)

Kötelező tartalmi elemek az árajánlatban

Az árajánlatnak is vannak kötelező tartalmi elemei, mint például az ajánlatkérő adatai, a kiadási tételek pontos levezetése több szempont alapján és az árajánlattal kapcsolatos kiállítási,leadási dátumok is. Ezek a kötelező elemek a felhívás 2. számú mellékletében pontosan megtalálhatók.

Az elektronikus árajánlatnak ezen felül tartalmaznia kell az ajánlattevő e-mail címét is, emellett a műszaki paraméterekre vonatkozó leírást, mely magába foglalja és részletezi a gép vagy berendezés méreteit és a teljesítmény adatokat egyaránt. Csatolni kell egy lehetőleg magyar vagy angol nyelvű termékleírást a gyártó részéről, egyedi gyártmány esetén egy nyilatkozatot is a kizárólagos forgalmazási joggal kapcsolatosan.

A blog támogatója a 100%-ig magyar tulajdonban lévő, hűtőkamrák, hűtött terek, és hűtőkamraajtók gyártásával foglalkozó Hűtőépítő Kft.